Biznes

Okazywanie zainteresowania pracownikom – również ważne

transport bagażowy Szczecin

Uniwersalne stwierdzenie, że regularne okazywanie pracownikom zainteresowania i osobiste docenienie wysiłków działa tak samo jak przyznawanie nagród, jest w przypadku ludzi ambitnych całkowitą prawdą.

Transport bagażowy Szczecin ułatwia przeprowadzki

Takie motywowanie kosztuje niewiele organizację, a przynosi natychmiastowy rezultat. Najważniejsze dla organizacji powinno być to, aby pracownicy czuli się ważni i potrzebni. Dlatego tak ważny jest dla nich zwykły uścisk dłoni czy też publicznie ogłoszona pochwała. Bodźce te są efektem odczuwania przez człowieka czterech rodzajów potrzeb: potrzeby szacunku i uznania – bodźce, dzięki którym potrzeby te zostaną zaspokojone tak naprawdę są bardzo różne. Do najczęściej stosowanych zalicza się przede wszystkim pokazanie pracownikowi, że jest on bardzo ważny w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, bowiem dzięki niemu mogą zostać osiągnięte założone przez organizację cele. Traktowanie pracownika przez przełożonych na zasadzie partnerstwa oraz chwalenie go za dobrze wykonane zadania sprzyjać będzie dobrej atmosferze w organizacji oraz, co ważniejsze zaspokajać potrzebę uznania i szacunku u pracowników.

transport bagażowy SzczecinJest to szczególnie ważne w momencie, kiedy pracownik wykonuje bardzo ciężką fizyczną pracę. Do takich zawodów należą przede wszystkim osoby, których zadaniem jest transport bagażowy Szczecin. Innym motywatorem, który może dać dużo organizacji i pracownikom jest ich potrzeba więzi z innymi – ta potrzeba zaspokojona może być przez kształtowanie przez bezpośredniego przełożonego klimatu odpowiedzialności za pozostałych członków grupy. Niezbędna jest również dyscyplina, bo dla efektywnej działalności pracownika nie wystarczą kwalifikacje pracowników, ale ich współdziałanie dla osiągania wyznaczonych celów. Kolejną potrzebą pracownika jest potrzeba twórczej aktywności – to naturalna funkcja człowieka, dlatego jej zaspokajanie jest niezbędnym elementem motywowania pracownika do pracy, dlatego też należy wspomagać twórcze działania pracowników oraz wspierać realizację ich pomysłów. Fundamentalne jest więc uświadomienie pracownikom sensu wykonywanej przez nich pracy i jej użyteczności dla innych.