Przemysł

Instalacje odpylania w zakładach

Bezpieczeństwo i higiena pracy to w największym skrócie zbiór zasad, które dotyczą bezpiecznego i higienicznego wykonywania danego rodzaju pracy. Przestrzeganie tych zasad jest obowiązkiem każdego pracownika, niezależnie od jego stanowiska, jak i pracodawcy. To pracodawca musi zrobić wszystko, aby jego zakład spełniał wszystkie normy i był odpowiednio przygotowany.

Systemy odpylające powietrze

instalacje odpylaniaZasady BHP dotyczą każdego miejsca gdzie pracują i przebywają ludzie. Chociaż głównie kojarzy nam się to z pracą przy ciężkich i niebezpiecznych maszynach, na wysokościach czy w każdym innym miejscu gdzie praca bezpośrednio zagraża ludzkiemu życiu lub zdrowiu. Dlatego we wszystkich zakładach gdzie wykonuje się obróbki materiałów te zasady są niezwykle surowe i trzeba ich przestrzegać. Jednym z obowiązków jaki spoczywa na pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczenia podczas pracy i zapewnienie czystego powietrza w hali czy magazynie. Jest to tak ważne ponieważ wiele materiałów wymaga obróbki cieplnej. A podczas obróbki mechanicznej do powietrza dostają się mikroskopijne odpady i zanieczyszczenia, których nie wolno wdychać. Małe pyłki są niewidoczne dla ludzkiego oka dlatego osoby pracujące nieświadomie mogłyby wdychać przez bardzo długi czas substancje zagrażające zdrowiu. Właśnie w tym celu powstają instalacje odpylania. Są one obowiązkowe i oczyszczają powietrze bez przerwy we wszystkich zakładach od branży spożywczej po branżę metalurgiczną i drzewną. 

Instalacja odpylająca oczyszcza powietrze zanim drobne zanieczyszczenia zdążą się rozprzestrzenić, unieść do góry lub opaść. Najczęściej umieszczane są bezpośrednio nad źródłem zanieczyszczeń. Jednak nie należy zapominać o tym, że nawet pomimo działających systemów odpylania, pracownik przebywający w miejscu zanieczyszczenia powinien używać specjalnej maski ochronnej na usta lub oczy.