Ochrona i bezpieczeństwo

Czym zajmują się rzeczoznawcy ds zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Zawód rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, znajomością obecnych przepisów o ochronie przeciwpożarowej ale także z odpowiedzialnością. Często nie tylko za znacznej wartości mienie ale także za zdrowie i życie ludzi. Oczywiście wiąże się to także z odpowiednio wysokimi zarobkami.

Sporządzanie technicznych ekspertyz przeciwpożarowych

ekspertyzy ppoż techniczneJednym z głównych uprawnień rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest sporządzanie na prośbę właściciela lub zarządcy obiektu ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej. Jeśli przedsiębiorca potrzebuje ekspertyzy ppoż techniczne warunki budynku nie spełniają wymagań, jakie stawiają przed nim aktualne przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Sytuacja o której mowa zachodzi, gdy właściciel lub zarządca budynku chce swój obiekt rozbudować, przebudować lub zmienić jego przeznaczenie, na przykład w związku z prowadzoną przez siebie na terenie budynku działalnością gospodarczą, jednak budynek jest na tyle stary lub zbudowany w taki sposób, który uniemożliwia przystosowanie go do aktualnych przepisów. Wówczas rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej musi zestawić stan obiektu z przepisami i dokonać dogłębnej, szczegółowej analizy i przedstawić praktyczne, techniczne rozwiązania alternatywne dla wymagań, jakie stawiają przepisy. Jest to jedno z kluczowych zadań, jakie stawiane są na co dzień przed rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, jaką zajmuje się rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do jego uprawnień zalicza się także sporządzanie operatów przeciwpożarowych, prowadzenie audytów w firmach i instytucjach oraz pomoc w przystosowywaniu obiektów do aktualnie panujących przepisów. Spoczywa na nim wielka odpowiedzialność, jednak zarobki w tej branży utrzymują się na stałym, wysokim poziomie.