Sprzęt

Zasada działania konduktometru laboratoryjnego

Metody elektroanalityczne opierają się na pomiarze przewodności elektrolitów roztworu pomiędzy dwiema elektrodami. Każda ciecz ma jednak inne właściwości i inne przewodnictwo, dlatego dla cieczy stosuje się różnego typu metody pomiaru wartości przewodności elektrolitycznej.

Obsługa konduktometrów laboratoryjnych

konduktometr laboratoryjnyNajpopularniejszą metodą do pomiarów przewodności jest metoda konduktometrii. Może być ona bezpośrednia, która polega na pomiarze przewodnictwa elektrolitów a na jego podstawie określa się stężenie substancji, lub może być prowadzona za pomocą miareczkowania. Pomiaru tego dokonuje specjalne urządzenie, tak zwany konduktometr laboratoryjny. Podstawą jego działania jest zmiana elektrolitów wraz ze zmianą stężenia jonów, a więc pozwala określić stężenie jonów w odniesieniu do roztworu wzorcowego. Konduktometry różnią się od siebie wartością pomiarów oraz dodatkowymi funkcjami. Te, które są wielofunkcyjne są bardziej zaawansowane i pozwalają na wykonywanie dodatkowych pomiarów. Dzięki tym urządzeniom wiemy na przykład jaki jest stopień zasolenia wody w danym zbiorniku. Te o bardziej zaawansowanej technologii, oprócz przewodności elektrycznej pozwalają również na pomiar pH oraz odczytywanie pomiarów na wyświetlaczu elektrycznym czy zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Często wykorzystywanie ich nie ogranicza się tylko do laboratoriów ale na przykład sprawdzają się również w rolnictwie, podczas nawadniania kropelkowego roślin, więc są one wodoszczelne.

Pomiary takie umożliwiają na przykład sprawdzenie zanieczyszczenia wody czy poziomu danego związku w substancji. Jest to więc metoda niezbędna w pracy laboratoriów o różnych dziedzinach naukowych a nawet w mechanice, kiedy to pozwala określić stopień zużycia akumulatorów elektrycznych.