Budownictwo

Turbosprężarki, a zarządzanie wiedzą

regeneracja turbosprężarek

Model zarządzania wiedzą dół-góra posiada niewielką skalę rozpiętości kierowania. Pracownicy mają tutaj znaczną autonomię wdrażania swoich własnych koncepcji.

Regeneracja turobsprężarek, czyli prawie wszystko można naprawić

Jest to doskonałą sprawa, ponieważ pracownik, którego zadaniem jest regeneracja turbosprężarek z pewnością takiej swobody będzie potrzebował. Doskonale zdaje on sobie sprawę z tego, że musi on posiadać ogromną wiedzę na ten temat. Wiedza staje się w tym przypadku indywidualnym atutem jednostki.

regeneracja turbosprężarekModel działa w myśl zasady „zakład regeneracji turbosprężarek jest bogaty wiedzą swoich pracowników” i charakteryzują go takie cechy jak: kult indywidualizmu, wysoki poziom umiejętności wykorzystania wiedzy ukrytej oraz zależność tworzenia wiedzy od indywidualnego potencjału jednostki. Wadą tego modelu jest brak motywacji pracownika o dzielenia się wiedzą z innymi jej członkami.
W kolejnych modelach ograniczona jest rola kierowników średniego szczebla. Koncepcja tworzenia wiedzy środek-góra-dół przedstawia z kolei dynamiczną rolę średniego kierownictwa, jako rolę najważniejszą. Jest on jednocześnie inicjatorem, integratorem oraz informatorem. Kierownik średniego szczebla jest odpowiedzialny za wymianę informacji wiedzy między poziomami operacyjnymi, taktycznymi i strategicznymi. Wiedza jest szczególnym zasobem powiększającym się w miarę dzielenia się nim, szczególnie, jeżeli jest to wiedza fachowa, z pewnością ta o
regeneracji turbosprężarek taką jest. Jest to przede wszystkim kwestia kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, otwartości, współpracy i uczeniu się. W związku z tym wyłania się problem pomiaru wiedzy. Jednym z najważniejszych aspektów związanych ze społeczeństwem wiedzy jest dynamiczny wzrost zatrudnienia specjalistów, tzw. pracowników wiedzy (knowledge workers) świadczących profesjonalne usługi na własny rachunek. Są to ludzie uczący się poprzez analizę danych i informacji. To wykształceni fachowcy, których charakter pracy odbiega od schematu pracy osoby samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą, jak i od schematu profesjonalisty pracującego na rzecz wielkiej korporacji.