Bez kategorii

Recykling tworzyw za pomocą metody materiałowej

Recykling tworzyw materiałowy polega na ich stopieniu lub rozpuszczeniu. Tworzywa sztuczne obecnie stanowią aż 10% wszystkich odpadów komunalnych stałych. Najpowszechniej stosowany jest polietylen i polipropylen, w 80% to z nich właśnie produkuje się opakowania, stanowiące największą liczbę odpadów. Dodatkowo w dużych ilościach odpady, w skład których wchodzą tworzywa sztuczne wytwarza także przemysł samochodowy, elektromaszynowy oraz budowlany. Obecnie największy postęp poczyniono w odzyskiwaniu i zagospodarowaniu właśnie odpasów stanowiących opakowania.