Zdrowie

Prawidłowość funkcjonowania medycyny pracy

Podstawą przyjęcia do pracy i jej rozpoczęcia na danym stanowisku jest obecność dokumentów, które poświadczą o gotowości do pracy danej osoby. Jest to przede wszystkim orzeczenie, które wydawane jest przez odpowiedniego lekarza na podstawie badań, które są adekwatne do stanowiska, na jakim mamy pracować.

Jak powinna funkcjonować medycyna pracy?

funkcjonowanie medycyny pracy w łodziJeśli chodzi na przykład o pracę w zakładach, gdzie mamy kontakt z żywnością, koniecznością są badania na Salmonellę. Badanie takie wykonuje się raz i jest ono cały czas aktualne, jednak kto go nie posiada na pewno jest to pierwszy krok do starania się o wydanie orzeczenia dopuszczającego do pracy. Na szczęście funkcjonowanie medycyny pracy w łodzi jest sprawne i zaledwie w ciągu jednego dnia możemy wykonać pozostałe badania. Najpierw idziemy do gabinetu, w którym lekarz określa, na jakie badania powinien nas skierować. Jeśli ma to być praca z żywnością, ale wiążąca się na przykład z jej rozwożeniem jako dostawca, kierowanie samochodem służbowym jest wyznacznikiem tzw. psychotestów czyli specjalnego badania wykonywanego przez psychologa. Badanie jest kilkuetapowe. Niezbędne oczywiście jest też badanie przez okulistę. Na podstawie komputerowego badania wzroku określone jest od razu na miejscu, czy mamy odpowiednio dobrane okulary itd. Dlatego konieczność powtarzania tych badań w zależności od pełnionego stanowiska jest oczywiście w pełni zasadna.

Powtarzamy je albo co roku, rzadziej co 3 lata. Mimo, że orzeczenie może być wydane bezterminowo, każdy pracodawca ma prawo wyznaczać takie badania w celu aktualizacji i pewności, że pracownik jest w pełni zdrowy i może przystąpić do pracy na danym stanowisku bez negatywnych konsekwencji zarówno dla swojego zdrowia jak i dla dobra całej firmy.