Budownictwo

Jak oczyszcza się ścieki?

Oczyszczanie ścieków to dość skomplikowany proces. Wymaga sporo czasu, aby zanieczyszczenia mogły zostać usunięte. Efektywność i długość procesu często zależy od zastosowanych metod. Istnieją trzy typy i zarazem etapy procesu uzdatniania wody: mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Zastosowanie ich wszystkich daje najlepsze rezultaty, jednak już po procesie oczyszczania biologicznego woda może być uwolniona do środowiska.

Różne typy oczyszczalni

biologiczne oczyszczalnie ściekówPierwszym etapem postępowania ze ściekami jest zawsze ich oczyszczanie mechaniczne. Wykonuje się je przy użyciu różnych krat, sit i filtrów. Służą one pozbyciu się z wody wszelkich zanieczyszczeń w postaci ciał stałych. Po ich odseparowaniu często jeszcze woda wpuszczana jest do osadnika, w którym w procesie destylacji opadają na dno najdrobniejsze cząsteczki, których nie były w stanie usunąć wcześniejsze zapory. Następnie woda przeprowadzana jest dalej do oczyszczania biologicznego. Na tym etapie wykorzystuje się procesy biochemiczne. Mówiąc prosto, woda poddawana jest działaniu mikroorganizmów, które pochłaniają i rozkładają obecne w ściekach związki organiczne. Często towarzyszy temu proces natleniania, zwiększający skuteczn9ść oczyszczania wody. Na takiej zasadzie działają biologiczne oczyszczalnie ścieków. Natomiast w oczyszczalniach biologiczno-chemicznych, gdzie stosuje się w wszystkie trzy metody oczyszczania, dodatkowo wykorzystuje się procesy fizykochemiczne.

Pozwalają one na pozbycie się szkodliwych związków chemicznych. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do ścieków przemysłowych, zawierających między innymi metale ciężkie. Dzięki temu etapowi woda zyskuje najwyższą jakość oczyszczenia. Powstały we wszystkich procesach  muł może być poddawany dalszej obróbce w celu innego wykorzystania lub przeznaczony do utylizacji.

About Aleksander Redzik