Budownictwo

Jak działa regulator przepływu?

Każdy regulator przepływu jest nie tylko wyjątkowym urządzeniem, które ma za zadanie zabezpieczyć system kanalizacji miejskiej przed zalaniem i przed wlaniem się ogromnego natężenia cieczy. Regulator jednak musi być zbudowany w taki sposób, by znieść dobrze nawet bardzo duże natężenie wody wpływającej do środka.

Gdzie montuje się regulator przepływu?

regulatory przepływuKażdy regulator musi być odpowiednio zamontowany, by mógł właściwie funkcjonować. Jest również bardzo ważne by, nie był zamontowany zbyt lekko oraz by nie zrobić to w zupełnie niefunkcyjnym miejscu. Dla regulatora takim miejscem jest sucha od wielu lat studnia, gdzie nie zbiera się woda, lub jakakolwiek inna komora, gdzie nie ma wody. Każdy regulator służy do wody, i to właśnie w niej należy ją umieścić. Zazwyczaj regulatory przepływu montuje się w miejscu, gdzie ścieka woda opadowa do sieci kanalizacyjnej. To ważne by regulator poradził sobie z taką wodą. Bo inaczej nadmiar ścieków może doprowadzić do wylania się na tereny zurbanizowane. Regulatory znajdują się również przy oczyszczaniu ścieków. Dotyczy to również zbiorników retencyjnych oraz komór burzowych. To właśnie dzięki temu można być spokojnym o to, że zbierane wody opadowe znajdują się w zbiornikach i kanalizacji i nie może dojść do ich wylania. Jest to bowiem mało prawdopodobne. Takie rzeczy zdarzają się tylko w przypadku bardzo obfitych deszczy lub topnienia wód, nad którymi nie ma się żadnej kontroli.

Każde miasto jest dołem połączone sprawnym systemem kanalizacji. Tylko dzięki niej w mieście panuje porządek. W innym wypadku wszelkie ścieki wylewałyby na ulice i doprowadziłoby to do dramatycznych sytuacji, gdzie trudno byłoby się pogodzić z faktem, że ścieki i najgorsze wybroczyny kanalizacji znalazłyby się na ulicy.