Edukacja

Czego powinien uczyć się manager

 

Mówi się, że sprzedaż jest najmniej opłacalną lekką pracą i najbardziej opłacalną ciężką pracą. Jest w tym sporo prawdy, co potwierdzają handlowcy. Żeby mieć jak najlepsze wyniki sprzedażowe trzeba się cały czas rozwijać. A nie polega to tylko i wyłącznie na ciągłej pracy. Trzeba zdobywać wiedzę i wprowadzać ją w życie.

Manager powinien się cyklicznie szkolić

szkolenia dla managerów sprzedażyNajlepsi handlowcy potrafią zarabiać naprawdę duże pieniądze. Ich tajemnica sukcesu tkwi w ciągłym rozwoju, poprzez zdobywanie wiedzy i wprowadzanie jej w działanie. Najlepsi często zostają managerami i otrzymują w opiekę innych sprzedawców. Taki manager musi wtedy zmienić taktykę działanie, gdyż najważniejszy staje się w tym momencie nie jego wynik, ale wynik całego zespołu, którego jest liderem. Z racji tego, że trzeba przy tym stanowisku posiadać wysoko rozwinięte cechy przywódcze, bardzo istotne są atrakcyjne szkolenia dla managerów sprzedaży, w których powinno się brać udział regularnie. Managerowie uczą się w trakcie nich jak skutecznie zarządzać grupą sprzedawców, jak mobilizować ich do wytężonej pracy i jak uczyć nowych technik sprzedażowych. Na wielu szkolenia podkreśla się, że manager sprzedaży powinien liderować, a to polega na wytyczaniu ścieżki własnym działaniem. Powinien więc taki lider dawać przykład w terenie, samemu mając kontakt z klientami, aby móc rozumieć, z czym na co dzień zmaga się jego zespół. Jest to bardzo wymagające stanowisko, bo będąc na nim stajemy się przykładem, jesteśmy naśladowani.

Bycie managerem sprzedaży to o wiele większe wyzwanie, niż bycie zwykłym handlowcem. Dlatego na tym stanowisko potrzebne są ciągłe szkolenia, aby uczyć się, jak być liderem grupy. Managerowie cyklicznie szlifują swoje umiejętności, uaktualniają swoją wiedzę, aby pomóc swoim podwładnym.

 

About Aleksander Redzik