http://fotodoradca.pl/
Turystyka

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Do miejsca chętnie odwiedzanego w Polsce przez turystów należy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Wśród turystów odwiedzających tę krainę przeważającą część stanowią żeglarze. Dla żeglarzy Mazury są prawdziwym rajem. Powierzchnia Krainy Wielkich Jezior wynosi 1700 kilometrów kwadratowych, z tego niemal 20 % zajmują jeziora. Jeziora mazurskie powstały w wyniku zlodowacenia północnopolskiego. Było to ostatnie zlodowacenie na obszarze naszego kraju. W okresie…

Continue Reading